Psihoterapija

Psihoterapija je način lečenja određenih smetnji, stanja, poremećaja ili bolesti koje su izazvane psihološkim razlozima, a sprovodi se psihološkim sredstvima.

Psihoterapija se sprovodi sa jasno definisanim ciljevima i kod osoba koje ispunjavaju nekoliko osnovnih uslova: da imaju smetnje u čijoj su pozadini psihološki uzroci, da su svesne da im je potrebna stručna pomoć, da su motivisane da ovim putem ublaže ili otklone svoje tegobe i patnje, i da žele i mogu da na iskren, istinit i otvoren način govore o sebi i svojim problemima.

Što se ciljeva tiče, oni se razlikuju od oblika psihoterapije tj. mogu biti manje ili više ambiciozni, ali u osnovi psihoterapija ima za cilj otklanjanje ili smanjenje tegoba, trpljenja i patnje, rasterećenje od unutrašnje napetosti, suzbijanje straha, osećanja krivice, suzbijanje agresivnosti, uspostavljanje adekvatnijih i funkcionalnijih mehanizama suočavanja sa stresom savremenog življenja kao i razvoj ličnosti u svim njenim performansama.

Srž ovog oblika lečenja jeste odnos koji se razvija između terapeuta tj. osobe koja je obučena za pružanje psihološke pomoći, i njegovog pacijenta tj. osobe koja pati od određenih smetnji, stanja, poremećaja ili bolesti.

Ovaj odnos i interakcija između terapeuta i pacijenta zasniva se na poverenju i pozitivnim očekivanjima, a odvija se u specifičnim okolnostima koje su bitan deo terapijskog procesa i koje nisu samo tehničke prirode već poseduju značajan terapijski potencijal. Ove okolnosti koje čine terapijsku situaciju jasno se određuju na samom početku psihoterapijskog procesa.

Psihoterapijski ugovor

- Pacijent i terapeut sreću se u posebnom, uvek istom prostoru i u dogovoreno vreme koje je unapred određeno i koje se bez značajnog razloga ne menja, jedanput, dva puta ili više puta nedeljno u trajanju od 45min (individualna psihoterapija) tj. jedanput nedeljno u trajanju od 90min (grupna analitička psihoterapija) ili jedanput nedeljno u trajanju od 180min (psihodrama).

- Način plaćanja zavisi od dogovora pacijenta i terapeuta tj. nakon svake seanse, jedanput nedeljno ili mesečno.

- Pacijent ima pravo da otkaže seansu najkasnije 24h pre zakazanog termina bez nadoknade. Seansa koja se ne otkaže ili se ne otkaže na vreme se naplaćuje.

- Članovi grupe plaćaju sve grupne seanse u tom mesecu, osim naravno one koje iz nekih razloga otkaže terapeut, jedanput mesečno.

- Terapeut i pacijent(i) usklađuju vreme godišnjih odmora tj. dužinu zimske i letnje pauze.

- Brižljivo čuvanje podataka koje je pacijent izneo terapeutu predstavlja terapeutovu profesionalnu dužnost osim ukoliko su u pitanju informacije koje podležu zakonskoj obavezi i/ili zbog čijeg bi prećutkivanja život pacijenta ili nekog drugog mogao biti ugrožen.

- Terapeut ne kontaktira sa članovima porodice, partnerom, prijateljima ili kolegama svog pacijenta osim ukoliko se o tome ne dogovori sa svojim pacijentom.

Median Ordinacija

Koje psihoterapije sprovodimo

  • psihoanalitička psihoterapija
  • psihoanaliza
  • suportivna psihoterapija
  • grupna analitička psihoterapija (grupna analiza)
  • psihodrama
  • partnerska, bračna i porodična psihoterapija
  • psihoanalitičko savetovanje
  • dečija i adolescentna psihoterapija
  • savetovanje i psihoterapija roditelja

Saznajte više o našem timu i zakažite razgovor kod izabranog psihijatra i/ili psihoterapeuta lično, putem mobilnog telefona ili preko e-maila.